Włodzimierz Jurkiewicz

Terapeuta uzależnień
Umów wizytę

Obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Wrocławskiego. Od 14 lat zajmuje się naukowo szeroko pojętym wykluczeniem
społecznym. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał, prowadząc własne badania.
Po latach badań uznał jednak, że zdobyta wiedza i doświadczenie najbardziej
mogą się przydać w pracy z osobami uzależnionymi od
substancji psychoaktywnych.
Ukończył wobec tego Szkołę Psychoterapii Uzależnień CEDR i pracuje teraz na
Oddziale Podwójnej Diagnozy w ZLO w Czarnym Borze. Prywatnie zajmuje się
rozwojem osobistym oraz promowaniem i wspieraniem działań o charakterze
społecznym.
Prowadzi terapie indywidualne i grupowe, przede wszystkim dla osób dorosłych.
Specjalizuje się w leczeniu osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym także
rodziców dzieci zależnych od substancji. Kontakty z pacjentem_ką opiera na
wzajemnym zaufaniu i szczerości. Pomaga zdiagnozować problem i wspiera
pacjenta_kę w poszukiwaniu jego rozwiązania.

Poznaj pozostałych specjalistów

crossmenuchevron-down