Aktualnie kończy studia z psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Coaching z elementami psychologii, również na Uniwersytecie SWPS.
Obecnie pracuje z dziećmi prowadząc trening kompetencji społecznych. Swoje doświadczenie zdobywała na praktykach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.

Ukończyła studium medyczne w Legnicy na kierunku Terapia Zajęciowa oraz studia magisterskie z pedagogiki resocjalizacyjnej. Jest absolwentką psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, kierunek Psychologia Kliniczna.

Swoje doświadczenie stale zdobywa na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Legnicy. Współpracuje również od kilku miesięcy z firmą CostaMed, gdzie udziela konsultacji psychologicznych osobom dorosłym. Wcześniej pracowała w Domu Pomocy Społecznej z osobami starszymi oraz na Warsztacie Terapii zajęciowej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

W zakresie konsultacji psychologicznych pomocą obejmuje przede wszystkim pracę z osobami dorosłymi w następujących obszarach:

– stany lękowe,

– napady paniki,

– depresja,

– kłopoty z komunikacją,

– trudności w relacjach,

– problemy z asertywnością,

– trudności w radzeniu sobie ze stresem,

– problemy z motywacją.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych z pracą z dzieckiem i rodziną.

 

W swojej pracy kieruje się zawsze dobrem dziecka. Interesuje się psychologią rozwojową, psychologią humanistyczno-egzystencjalną. Jest zaangażowana w kwestie praw kobiet, wspiera społeczność LGBT+. W pracy łączy narzędzia z różnych nurtów – dopasowując oddziaływania terapeutyczne do potrzeb klienta.

 

Specjalizuje się w:

– szkoleniach,

– rozwoju osobistym,

– treningu umiejętności psychospołecznych.

Ukończyła studia na kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkołę Psychoterapii Gestalt we Wrocławskim Ośrodku Edukacji Psychologicznej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

W 2020 roku uzyskała certyfikat dogoterapeutki Polskiej Akademii Zoopsychologii i Animaloterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży czy Zespole Interwencji Kryzysowej w Legnicy. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach.

Pracuje z dziećmi od 7 roku życia, młodzieżą, młodymi dorosłymi. Terapię kieruje do dzieci, które nie radzą sobie w sytuacjach stresowych, mają trudności z panowaniem nad emocjami lub sprawiają trudności wychowawcze opiekunom. Wspiera osoby doświadczające różnego rodzaju kryzysu życiowego, takich jak rozwód rodziców, żałoba, strata, trudności w relacjach rówieśniczych, romantycznych czy rodzinnych. W swojej pracy stawia na komfort i bezpieczeństwo klienta. Główne metody, którymi się posługuje, pochodzą z nurtu Gestalt, poznawczo–behawioralnego, systemowego. Wykorzystuje techniki pracy, dostosowując się do potrzeb klienta, w pracy z dziećmi używa licznych technik wyobrażeniowych, rysunkowych, doświadczeń, gier terapeutycznych i terapię zabawą.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku Kryzys i Interwencja Kryzysowa. Aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeutki. Rozwija swój warsztat pracy, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Miłkowie, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, na Oddziale Leczenia Uzależnień w Legnicy, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień „Pro-Maind” w Złotoryi, Poradni Zdrowia Psychicznego w Chojnowie, prowadząc punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych w Chojnowie, przeprowadzając liczne szkolenia i warsztaty dla młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.

Od 2017 roku związana z Fundacją Raduga. Prowadzi terapie i warsztaty z uczestnikami projektów Fundacji. Pracuje z osobami uzależnionymi, bliskimi osób uzależnionych, z osobami dorosłymi w kryzysie. W swojej pracy dostosowuje się do potrzeb klienta, wykorzystując wiedzę z nurtów humanistycznego, ericksonowskiego, systemowego. Prowadzi terapię par i terapię rodzin w nurcie systemowym. Pracę poddaje systematycznej superwizji.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku Kryzys i Interwencja Kryzysowa. Aktualnie przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeutki. Rozwija swój warsztat pracy, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Miłkowie, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, na Oddziale Leczenia Uzależnień w Legnicy, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień „Pro-Maind” w Złotoryi, Poradni Zdrowia Psychicznego w Chojnowie, prowadząc punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych w Chojnowie, przeprowadzając liczne szkolenia i warsztaty dla młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.

Od 2017 roku związana z Fundacją Raduga. Prowadzi terapie i warsztaty z uczestnikami projektów Fundacji. Pracuje z osobami uzależnionymi, bliskimi osób uzależnionych, z osobami dorosłymi w kryzysie. W swojej pracy dostosowuje się do potrzeb klienta, wykorzystując wiedzę z nurtów humanistycznego, ericksonowskiego, systemowego. Prowadzi terapię par i terapię rodzin w nurcie systemowym. Pracę poddaje systematycznej superwizji.

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz liczne kursy dotyczące pracy z dziećmi i ich rodzicami m.in. w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, oraz w nurcie Pozytywnej Dyscypliny. Doświadczenie zdobywała, pracując w szkole podstawowej jako szkolna psycholożka oraz w poradniach rodzinnych, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy zespole pieczy zastępczej. Swoją pracę poddaje superwizji.

Integruje różne nurty terapeutyczne, dostosowując metody terapeutyczne do potrzeb młodego klienta i jego rodziny. Lubi szczególnie pracę z wyobraźnią, wykorzystywanie kreatywności klienta oraz elementów gier i zabaw jako sposobu radzenia sobie z trudnościami i poznawania siebie.

Oferuje pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, pragną polepszyć kontakt ze sobą oraz innymi, czy chcą uświadomić sobie przyczyny swoich problemów. Wspiera w procesie rozwoju i odkrywania zasobów oraz obszarów, które mogą ten proces utrudniać. Pracuje z osobami doświadczającymi nieuzasadnionego lęku, poczucia winy, dolegliwości somatycznych, długotrwałego stresu, obniżonego nastroju. Wspiera osoby z doświadczeniem przemocy, które utraciły poczucie sprawczości w życiu. Towarzyszy w procesie rozwoju młodym dorosłym, którzy_re doświadczają trudności w sprostaniu zadaniom dorosłego życia. Wspiera osoby ze społeczności LGBTQ+.

 

W celu utrzymania wysokiej jakości oferowanej pomocy swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Doświadczenie w pracy z ludźmi zdobywałam w placówkach oświaty i pomocy społecznej.

crossmenuchevron-down