Jak wygląda pierwsza wizyta psychiatryczna?
Pierwsza wizyta u psychiatry ma na celu ustalenie, z jakimi dolegliwościami boryka
się Pacjent, w jaki sposób przejawiają się doświadczane przez niego trudności i co
może być ich przyczyną. Lekarz psychiatra dokonuje diagnozy przede wszystkim w
oparciu o długą i szczegółową rozmowę.

Jak wygląda kontrolna wizyta psychiatryczna?
Każda kolejna wizyta u psychiatry polega na kontroli i monitorowaniu postępów
leczenia. Pacjent powinien przygotować sobie odpowiedź na pytanie, czy widzi
poprawę i na czym ona polega. Wizyta kontrolna odbywa się zazwyczaj po 4-6
tygodniach od pierwszej wizyty, aby Pacjent i lekarz mogli ocenić działanie leków.

Pierwsza wizyta u…
psychologa_żki, psychoterapeuty_ki, pedagoga_żki, terapeuty_ki uzależnień czy
innych specjalistów_ek.

Profesjonalna terapia przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy potrzebują szeroko pojętego wsparcia (psychicznego, emocjonalnego, rewalidacji, rehabilitacji itp.). Im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym większa szansa na to, że
nasz problem się nie rozwinie.

Rozpoznanie
Pierwsza wizyta u terapeuty_ki to szansa, by specjalista_ka zapoznali się z Tobą oraz problemami, z którymi się borykasz. Przed spotkaniem nie musisz się specjalnie przygotowywać. Warto jednak podczas spotkania być możliwie otwartym i nie krępować się. Sukces zależy w głównej mierze od współpracy pacjenta_ki ze specjalistą_ką.

Pytania
Usłyszysz pytania o życie prywatne, a także uczucia i emocje. Przebieg rozmowy jest zawsze dostosowany do Twoich potrzeb, dlatego nie sposób go przewidzieć. Najważniejsze, by być szczerym i otwarcie mówić o problemach, nie pozostawiając
miejsca na domysły i nadinterpretacje. Wizyta ta nie musi się jednak opierać wyłącznie na pytaniach terapeuty_ki.
Możesz być aktywny_a i pytać, o co tylko zechcesz. Oczywiście nie oznacza to, że będziemy mieć gotowe odpowiedzi, niektóre rzeczy objaśnią się już w trakcie terapii.

Współpraca
Pierwsze spotkanie ma raczej charakter organizacyjny niż terapeutyczny. Po wstępnej rozmowie przedstawimy Ci plan terapii. Następnie obywie strony będą miały czas na zdecydowanie się na kontynuowanie spotkań. Terapeuta_ka też
muszą ocenić czy mają czas i zasoby, aby Ci najlepiej pomóc. Jeśli zdecydujecie się na wspólną pracę, szybko zostaną też ustalone jej warunki. Wyjaśnienie wątpliwości na tym etapie pozwoli uniknąć nieporozumień w przyszłości. Dla pacjenta_ki będzie również pomocne w celu ustaleniu budżetu, jaki jest potrzebny na terapię oraz ilości czasu, jaką powinien_na na nią poświęcić.
Powinniśmy uzgodnić np. ile razy w tygodniu i kiedy odbywać się będą spotkania, jakie są zasady ewentualnych płatności za sesje terapeutyczne oraz w jaki sposób i kiedy najpóźniej można odwołać wizytę.
Jeśli posiadasz, to warto mieć ze sobą:
– dowód osobisty,
– dokumentację medyczną (dotycząca naszej trudności),
– dane dotyczące dziecka (pesel, dokumentację medyczną, dokumentację
mówiącą o aktualnym stanie zdrowia bądź zaleceniach),
– w przypadku opiekuna prawnego (dokument potwierdzający opiekę).

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Terapia ma na celu zrozumienie naszej sytuacji życiowej, określenie problemu i szukanie sposobu na poradzenie sobie z nim. Dzięki niej mamy możliwość poznania i zrozumienia swoich zachowań. Wspólna rozmowa z psychoterapeutą jest próbą odnalezienia źródeł problemu, trudności, z jakimi się zmagamy i uzyskania szerszego spojrzenia na sytuację. Poszukiwanie rozwiązań i przyjrzenie się samym sobie prowadzi do zrozumienia własnych potrzeb i rozwiązania problemów.

 

W jakich sytuacjach skorzystać z terapii i pomocy psychoterapeuty?

– jeśli odczuwasz obawy i lęk bez wyraźnej przyczyny oraz jeśli utrudniają Ci one codzienne funkcjonowanie,

– cierpisz na stany depresyjne, poczucie bezradności i bezsilności,

– przeżywasz trudne emocjonalnie wydarzenia: rozstanie, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, itp.,

– masz problemy w relacjach z innymi ludźmi,

– masz dolegliwości somatyczne bez konkretnej przyczyny medycznej,

– masz problemy ze snem,

– nękają Cię narastające lęki lub „czarne myśli”,

– trudność sprawiają Ci czynności, które dotychczas przychodziły z łatwością.

 

Jedna sesja terapeutyczna trwa ok 50 minut.

Terapia uzależnień i osób współuzależnionych.

Zapewniamy wsparcie dla osób uzależnionych zarówno od substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, leki, narkotyki, dopalacze), jak i w sytuacji uzależnień behawioralnych (hazard, zakupy, gry, internet, seks, jedzenie).

 

Terapia uzależnień ma na celu doprowadzenie do osiągnięcia i utrzymania abstynencji, która jest niezbędnym warunkiem leczenia. To długotrwały proces, w którym niezbędna jest również praca osoby uzależnionej nad zrozumieniem czynników i sytuacji, z którymi sobie nie radzimy i które mogą prowadzić do uzależnienia.

Dla kogo? Z formy terapii indywidualnej może korzystać każda osoba, która doznała szkód psychicznych i emocjonalnych na skutek bliskiej relacji z osobą uzależnioną. Niezależnie, czy uzależnioną osobą jest partner, partnerka, dziecko, rodzic, czy rodzeństwo.

Doświadczenia z wczesnego dzieciństwa mocno rzutują na funkcjonowanie społeczne i emocjonalne w dorosłości. Dlatego terapia współuzależnienia jest skierowana również do osób, które dorastały w obecności osób nadużywających substancji lub były uzależnione behawioralnie.

Również osoby, które były ofiarami lub świadkami przemocy, mogą korzystać z terapii. I choć „problem” już nie występuje, to jego konsekwencje mogą wpływać niekorzystnie na jakość życia.

Terapia rodzin

Ciągłe napięcie i wielkie emocje, kłótnie, nieporozumienia, problemy z komunikacją w rodzinie to dobre powody na wizytę u terapeuty_ki. Jeśli czujecie, że oddalacie się od siebie, martwi was sytuacja w domu zadzwońcie i umówcie się na wizytę. Często wydaje nam się, że jedna osoba stoi za wszystkimi problemami w rodzinie. Należy jednak pamiętać, że nikt nie istnieje w próżni, a odpowiedzialność za relację przypada wszystkim jej stronom. Dlatego wizyta całej rodziny na terapii to często najlepszy i najbardziej efektywny sposób pracy z kłopotami i konfliktami w domu.

Terapia par i małżeństw

Najczęściej pojawiającym się problemem w związkach jest problem z komunikacją. Wynika z niego szereg innych sytuacji powodujących napięcia i konflikty, np. niezrozumienie wzajemnych potrzeb, czy problemy w życiu seksualnym. Narastająca frustracja nie sprzyja rozmowie i słuchaniu się nawzajem. Jeśli kolejne próby naprawy sytuacji prowadzą do następnych nieporozumień i zwiększają cierpienie, to jest to dobry moment na wizytę u psychoterapeuty_ki.

 

Jednym z warunków takiej wizyty jest zgoda obu partnerów, małżonków co do chęci podjęcia dalszych wysiłków zmierzających do odbudowy związku.

Partnerzy, małżonkowie wspólnie z terapeutą_ką starają się spojrzeć na związek i wzajemne relacje, szukając źródeł trudności i konfliktów. Uczą się wyrażania swoich emocji i wczuwania się w emocje drugiej strony, razem pracują nad znalezieniem porozumienia i odbudową związku.

Terapia biofeedback dla dorosłych

Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne to metoda terapii polegająca na nauce sposobów panowania nad falami mózgowymi – ich wzmacnianiu lub hamowaniu – w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć. Terapia ta, zwana też treningiem mózgu jest stosowana zarówno w terapii dzieci, jak i osób dorosłych.

 

Korzyści z treningu biofeedback

Dzięki usprawnieniu procesów myślowych trening Biofeedback:

– Wzmacnia koncentrację uwagi

– Wzmacnia odporność na stres

– Uczy odprężenia i relaksu

– Rozwija kreatywność i pomysłowość

– Usprawnia procesy zapamiętywania

– Wpływa na lepsze panowanie nad emocjami

– Poprawia proces uczenia się

 

Pomaga również w przypadku:

– Zaburzeń snu

– Przewlekłego bólu głowy

– Depresji

– Uzależnień

– Nadpobudliwości

– Nietrzymania moczu

– Chronicznego bólu

Relaksacja

Zajęcia z relaksacji prowadzimy w formie indywidualnej i grupowej. Jeśli czujesz potrzebę wyciszenia, uzyskania równowagi wewnętrznej, uwolnienia i pokonania określonego napięcia i stresu, koniecznie zapisz się do nas na zajęcia. Relaksacja to również doskonały sposób na lepszą koncentrację, regenerację sił oraz przypływ energii witalnej.

Relaksacja Grupowa

Relaksacja jest procesem, w którego którego ciało i umysł człowieka się rozluźnia. Trening relaksacyjny umożliwia tym samym doświadczenie stanu głębokiego odprężenia. Pomaga to nie tylko w osiągnięciu zwykłego relaksu dla przyjemności, ale również sprzyja lepszemu radzeniu sobie ze stresem, zmniejsza objawy lękowe i na ogół pomaga w różnego rodzaju zaburzeniach psychicznych. Dzięki trenowaniu relaksacji osoba uczy się reagować na trudne sytuacje np. atak paniki, zachowując spokój i równowagę emocjonalną, a to prowadzi do zwiększenia poczucia wpływu na własne życie.

Relaksacja Indywidualna

Zajęcia indywidualne to 75. minutowa sesja, podczas której zapoznasz się i nauczysz wykorzystywać w codziennym życiu takie techniki relaksacyjne, jak ćwiczenia oddechowe, trening Jacobsona, trening autogenny Schultza, medytacje mindfulness czy wizualizację. Nauczysz się jak rozluźnić swoje ciało i umysł, jak radzić sobie z codziennym napięciem i stresem.

Czym jest relaksacja

Relaksacja jest stanem całkowitego mięśniowego i umysłowego rozluźnienia. Zrelaksowanie powoduje, że ciało się odblokowuje, pozbywa wszystkich napięć, co daje wewnętrzny spokój. Podczas relaksacji całe ciało i umysł odpoczywają, dotleniają się, harmonizują, nabierają energii witalnej oraz powracają do normy.

Relaksacja powoduje wyciszenie, lepszą koncentrację, regenerację sił oraz przypływ energii witalnej. Czterdziestominutową relaksację można porównać do ośmiu godzin najbardziej regenerującego snu.

Czym jest relaks

Relaks: rozluźnienie, odprężenie, zmniejszenie stanu mobilizacji organizmu.

Stan relaksu: przyjemny stan psychicznej i fizycznej demobilizacji, który odczuwa się subiektywnie jako wewnętrzny spokój (ciszę), odprężenie, pogodę, cichą radość, łagodną euforię, pogodzenie się ze sobą i światem.

Korzyści z relaksacji

Korzyści wynikające z umiejętności relaksowania się, znajomości technik relaksu i ich regularnego stosowania wpływa pozytywnie na wiele aspektów naszego codziennego funkcjonowania, radzenia sobie z wyzwaniami i osobistymi kryzysami.

Poniżej lista głównych korzyści:

– regeneracja organizmu, w tym wielu jego układów (np. trawiennego, krążenia, oddechowego),

– złagodzenie napięć mięśni i napięć psychicznych,

– poprawa koncentracji i pamięci,

– stabilizacja reakcji emocjonalnych,

– zwiększenie poczucia własnej wartości i własnej niezależności,

– obniżenie lęku i niepokoju,

– zwiększenie kreatywności umysłu,

– zwiększenie ilości przeciwciał (wzmocnienie układu odpornościowego),

– zwiększenie odporności na stres (szybsza regeneracja po trudnym wydarzeniu),

– w wyniku wyciszenia umysłu i rozluźnienia ciała obniża się poziom kortyzolu i adrenaliny, co pomaga zasnąć,

– lepsza komunikacja i synchronizacja półkul mózgowych,

– techniki relaksacyjne są pomocne w łagodzeniu takich stanów i zaburzeń jak np.: astma, bóle głowy, choroby serca czy zespół jelita drażliwego,

– techniki relaksacyjne są wspaniałym narzędziem do pogłębienia świadomości swojego ciała oraz wprowadzania równowagi między układem sympatycznym i parasympatycznym.

ZAJĘCIA Z RELAKSACJI PROWADZIMY W FORMIE INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ.

crossmenuchevron-down