Pierwsza wizyta/porada diagnostyczna – wszystkie specjalizacje

Pierwsza wizyta u…
psychologa_żki, psychoterapeuty_ki, pedagoga_żki, terapeuty_ki uzależnień czy
innych specjalistów_ek.

Profesjonalna terapia przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy potrzebują szeroko pojętego wsparcia (psychicznego, emocjonalnego, rewalidacji, rehabilitacji itp.). Im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym większa szansa na to, że
nasz problem się nie rozwinie.

Rozpoznanie
Pierwsza wizyta u terapeuty_ki to szansa, by specjalista_ka zapoznali się z Tobą oraz problemami, z którymi się borykasz. Przed spotkaniem nie musisz się specjalnie przygotowywać. Warto jednak podczas spotkania być możliwie otwartym i nie krępować się. Sukces zależy w głównej mierze od współpracy pacjenta_ki ze specjalistą_ką.

Pytania
Usłyszysz pytania o życie prywatne, a także uczucia i emocje. Przebieg rozmowy jest zawsze dostosowany do Twoich potrzeb, dlatego nie sposób go przewidzieć. Najważniejsze, by być szczerym i otwarcie mówić o problemach, nie pozostawiając
miejsca na domysły i nadinterpretacje. Wizyta ta nie musi się jednak opierać wyłącznie na pytaniach terapeuty_ki.
Możesz być aktywny_a i pytać, o co tylko zechcesz. Oczywiście nie oznacza to, że będziemy mieć gotowe odpowiedzi, niektóre rzeczy objaśnią się już w trakcie terapii.

Współpraca
Pierwsze spotkanie ma raczej charakter organizacyjny niż terapeutyczny. Po wstępnej rozmowie przedstawimy Ci plan terapii. Następnie obywie strony będą miały czas na zdecydowanie się na kontynuowanie spotkań. Terapeuta_ka też
muszą ocenić czy mają czas i zasoby, aby Ci najlepiej pomóc. Jeśli zdecydujecie się na wspólną pracę, szybko zostaną też ustalone jej warunki. Wyjaśnienie wątpliwości na tym etapie pozwoli uniknąć nieporozumień w przyszłości. Dla pacjenta_ki będzie również pomocne w celu ustaleniu budżetu, jaki jest potrzebny na terapię oraz ilości czasu, jaką powinien_na na nią poświęcić.
Powinniśmy uzgodnić np. ile razy w tygodniu i kiedy odbywać się będą spotkania, jakie są zasady ewentualnych płatności za sesje terapeutyczne oraz w jaki sposób i kiedy najpóźniej można odwołać wizytę.
Jeśli posiadasz, to warto mieć ze sobą:
– dowód osobisty,
– dokumentację medyczną (dotycząca naszej trudności),
– dane dotyczące dziecka (pesel, dokumentację medyczną, dokumentację
mówiącą o aktualnym stanie zdrowia bądź zaleceniach),
– w przypadku opiekuna prawnego (dokument potwierdzający opiekę).

Pierwsza wizyta/porada diagnostyczna – wszystkie specjalizacje

60 minut
Dorośli 200 zł, dzieci 180 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych

50 minut
160 zł

Terapia uzależnień

50 minut
160 zł

Terapia współuzależnień

50 minut
160 zł

Terapia rodzin

70 minut
260 zł

Terapia par i małżeństw

75 min.
260 zł

Sesja relaksacji

75 minut
160 zł

Psychoterapia dzieci i młodzieży

50 minut
140 zł

Terapia pedagogiczna

50 minut
140 zł

Terapia logopedyczna

50 min.
120 zł

Specjaliści i specjalistki.

crossmenuchevron-down