Rodzice/opiekunowie najlepiej znają swoje dzieci, dobrze radzą sobie z różnymi kłopotami, które pojawiają się wraz z rozwojem dziecka. Bywa jednak też tak, że mimo ogromnych starań oraz zaangażowania, trudności w relacji rodzic-dziecko narastają, a wzburzone emocje utrudniają znalezieniu skutecznego rozwiązania.

Impulsem do sięgnięcia po specjalistyczną pomoc mogą być zmiany wynikające z dorastania dziecka, trudności w komunikacji między rodzicami i dzieckiem, niepokój rodziców związany z pogorszeniem samopoczucia dziecka, podejmowanie przez nie nieadekwatnych do wieku lub destrukcyjnych zachowań, zmiana sytuacji życiowej rodziny.

Wówczas pomocne okazują się konsultacje ze specjalistą_ką, którzy wykorzystując współczesną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, mogą pomóc rodzinie znaleźć właściwą drogę do wyjścia z impasu.

Konsultacje wychowawcze skierowane są do rodziców, którzy:

  • mają wątpliwości co do tego, jak postępować z dzieckiem i w jaki sposób rozumieć jego zachowanie,
  • są zaniepokojeni stanem emocjonalnych, bądź zachowaniem dziecka,
  • mają problemy ze stawianiem granic i wyciąganiem konsekwencji,
  • nie radzą sobie z własnymi emocjami wobec dziecka,
  • chcą rozumieć potrzeby i emocje swoich dzieci,
  • chcą znaleźć „wspólny język” z dzieckiem,
  • chcą pomóc swojemu dziecku i możliwie najlepiej wspierać je w kryzysowej sytuacji, w której się znalazło, np. rozwód, choroba, trudności w szkole, trudności w relacjach z rówieśnikami.

Głównym celem konsultacji jest omówienie z rodzicami doświadczanych trudności w relacji z dzieckiem i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Podczas konsultacji rodzice mogą uzyskać wskazówki jak reagować, gdy dziecko dystansuje się, tracą z nim kontakt, doświadcza silnego lęku, ma napady agresji, trudności adaptacyjne w szkole, buntuje się, nie słucha poleceń, „jest w swoim świecie”.

Specjalista_ka pomoże również w rozumieniu, dlaczego rodzicowi trudno inaczej reagować na zachowanie dziecka. Jak jego postawa, doświadczenia życiowe, emocje mogą wpływać na funkcjonowanie i zachowanie dziecka.

Pierwsza wizyta/porada diagnostyczna – wszystkie specjalizacje

60 minut
Dorośli 200 zł, dzieci 180 zł

Terapia rodzin

70 minut
260 zł

Psychoterapia dzieci i młodzieży

50 minut
140 zł

Terapia pedagogiczna

50 minut
140 zł

Terapia logopedyczna

50 min.
120 zł

Konsultacje wychowawcze

50 minut
160 zł

Specjaliści i specjalistki.

crossmenuchevron-down